TIN NỔI BẬT
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/7

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014


BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quí I năm 2014


NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014


CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2014

CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2014


BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


BÁO CÁO UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

BÁO CÁO UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC


BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh Năm 2012


 
GIỚI THIỆU CÔNG TY
Công ty cổ phần Nhựa bao bì Vinh là một trong những công ty có bề dày kinh nghiệm về các sản phẩm Sản xuất và cung ứng bao bì xi măng, bao bì nông sản và các sản phẩm băng nhựa. Sản phẩm của Công ty đã được tiêu thụ trên thị trường toàn quốc và đã đạt được sự tín nhiệm rất cao của khách hàng về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ.
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật - 038.3855.524

Kinh doanh - 038.3552.647

Văn phòng - 038.3552.647
Hôm nay: 145 - Tất cả: 306,496
Trang chủ |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Sản phẩm  |  Dịch vụ  |  Đối tác - Khách hàng  |  Công nghệ sản xuất  | Liên hệ  
Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
Số 18 - Đường Phong Định Cảng - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 038.3855.524 - 3552.647 - Fax: Fax:  038.3856.007
Email: nhuabaobivinh@gmail.com - Website: http://nhuabaobivinh.com.vn